Czasopismo Postępy Farmacji zostało zawieszone przez wydawcę i nie jest kontynuowana praca nad tym czasopismem. Treść i ciekawe artykuły zostały opublikowane na stronach openin.pl ponieważ jak uznała redakcja stanowią wartościowe źródło wiedzy. Osoby chcące publikować w Postępach Farmacji zapraszamy na łamy naszego czasopisma OPENIN.pl o większym zakresie:

Informacje archiwalne:

 

1-2/2013 3-4/2013 1-2/2012 3-4/2012 1/2011

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

PARACETAMOL WILK w OWCZEJ SKÓRZE?

Paracetamol - a wolf in sheep's clothing?

Przemysław Skibiński

"Stale rosnąca popularność i obecność paracetamolu jako składnika preparatów przeciwbólowych czy przeciwgorączkowych powoduje, że istotne stają się skutki uboczne związane nie tylko z jego przedawkowaniem ale także ze stałym stosowaniem paracetamolu w dawkach określonych jako.."

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

NAJNOWSZE TERAPIE PRZECIWNOWOTWOROWE

The newest anticancer therapies

Urszula Śliwińska-Hill, Joanna Trocha

"Choroby nowotworowe od dziesięcioleci stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie. Stosowana obecnie chemioterapia w główniej mierze oparta jest na lekach cytotoksycznych. Duża toksyczność terapii systemowej oraz oporność komórek nowotworowych na podawane leki przyczyniła się do opracowania nowych strategii w leczeniu chorób nowotworowych...."

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

NIESTEROIDOWE LEKI PRZECIWZAPALNE (NLPZ) ASPIRYNA CZY KOKSYBY?

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) Aspirin or Coxib?
Katarzyna Wiglusz, Lilianna TryndaLemiesz

"Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) mają znaczenie w leczeniu wielu jednostek chorobowych przebiegających z bólem lub mających podłoże zapalne [1]. W tkankach wykryto obecność dwóch izoenzymów cyklooksygenaz - COX-1 i COX-2, które rozpoczynają szlak przemian.."

Napisz komentarz (1 Komentarz)
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Najlepsza część chemii LEKI

dr hab. Lilianna Trynda-Lemiesz
Redaktor Naczelny Postępów Farmacji

Jak twierdzą niektórzy LEKI to najlepsza część chemii. Trudno sobie wyobrazić nasze życie bez świadomości, że nie mamy tabletki, która potrafi przerwać ból lub obniżyć ciśnienie. Żyjemy w czasach spektakularnych osiągnięć chemii i medycyny, ale również w czasach, gdy często przegrywamy z chorobą.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 Czasopismo Postępy Farmacji zostało zawieszone przez wydawcę i nie jest kontynuowana praca nad tym czasopismem. Treść i ciekawe artykuły zostały opublikowane na stronach openin.pl ponieważ jak uznała redakcja stanowią wartościowe źródło wiedzy. Osoby chcące publikować w Postępach Farmacji zapraszamy na łamy naszego czasopisma OPENIN.pl o większym zakresie:

 

Informacje archiwalne:

 


O czasopiśmie

Czasopismo powstało w końcu 2011 roku i zostało zarejestrowane w rejestrze kwartalników w oraz nadano numer ISBN. Funkcję redaktora naczelnego objęła dr hab. Lilianna Trynda-Lemiesz, a nad jakością i częścią merytoryczną stoi rada naukowa czasopisma. Rolę wydawcy podjęła się Fundacja Rozwoju Nauki i Biznesu w obszarze Nauk Medycznych i Ścisłych działająca non profit dla dobra społeczeństwa.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)