Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Otwarta Innowacja zrzesza obok siebie grono najróżniejszych ludzi mających do czynienia z różnymi dziedzinami nauki począwszy od Life Science, a skończywszy na technicznych, informatycznych, matematycznych czy humanistycznych dziedzinach. Oprócz wiedzy dzięki kontaktom mamy dostęp do różnorodnego sprzętu, a także do konstruktorów urządzeń. Aby wykorzystać ten potencjał utworzyliśmy grupę do rozwiązań, wdrożeń, kreowaniu nowych produktów. Interdyscyplinarność i wzajemna kooperacja sprawia możliwość podjęcia każdego problemu. Dzięki nowoczesnemu zarządzaniu, doświadczeniu ludzi do rozwiązania w firmach gwarantujemy jakość, której nie ma jeszcze na rynku, oraz usługi opierające nie tylko na „ekspertyzie” ale rozwiązania problemu, budowaniu prototypu czy opracowanie technologii i wdrożenie jej.

Dlatego jeżeli masz:

  • szanse (bo każdy problem można rozważać w kategorii szansy na rozwój)
  • pomysł
  • nowe szalone idea
  • potrzebujesz współpracy

to zapraszamy do naszej grupy eksperckiej OI-Power, abyśmy mogli pomóc zapalić twoje światło na rynku.


Dla osób chętnych, głodnych wyzwań, co traktują tworzenie produktów, uczestniczenie w projektach innowacyjnych jako źródło adrenaliny, tylko jedno mamy do powiedzenia: – Wkręć się do nas!. Kontakt przez formularz kontaktowy

 

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Otwarta Innowacja -   OI – mająca na celu wspierać innowacyjność oraz kreatywność polskiej gospodarki, postanowiło jako jeden z celów długoterminowych wsparcie najmłodszych:

Dlaczego:

  • bo wychowanie w duchu inspirowania oraz kreatywności najmłodszych daje najlepszą szanse na rozwój
  • bo od nich będzie zależało następne 20 lat
  • jak nie rodzice, nauczyciele będą dbali o przyszłe pokolenie nikt za nas tego nie zrobi

Jak chcemy to osiągnąć:

  • - prowadząc dział z materiałami dla rodziców-nauczycieli gdzie będą mogli znaleźć pomysły od prostych do bardziej skomplikowanych zabaw
  • - prowadząc warsztaty – Inspiracja
  • - networking między kreatywnymi rodzicami…


Jeśli coś więcej zrobić dla przyszłego pokolenia – proszę dołącz do nas!! - do grupy pełnej pasji chcących przekazać wiedzę i umiejętności największemu skarbowi życia jakim są dzieci.Kontakt przez formularz kontaktowy

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

III Międzynarodowa Konferencja Pulsu Uczelni Granty i projekty naukowe – od aplikacji do finansowania


Opole, 12-13 maja 2016r


Celem Konferencji jest przekazanie praktycznych wskazówek na temat prowadzenia projektów naukowych oraz przygotowania wniosków aplikacyjnych w procesie ubiegania się o finansowanie projektów naukowych przez studentów (młodych naukowców),  pracowników szkół wyższych i innych jednostek naukowych, jak również przybliżenie uczestnikom szerokiego wachlarza źródeł finansowania badań naukowych dostępnych w Polsce.  Mając na uwadze ogromne zainteresowanie tematyką I i II Międzynarodowej Konferencji Pulsu Uczelni w latach 2014 i 2015, organizatorzy proponują, obok teoretycznych wykładów, intensywne szkolenia znacząco  podnoszące kompetencje uczestników w zakresie prezentowanej tematyki. Przewidywane efekty to: poszerzenie świadomości uczestników w zakresie przygotowywania i oceny wniosków aplikacyjnych, umacnianie dobrych praktyk w dziedzinie nauki, upowszechnienie wiedzy i umiejętności związanych z przygotowywaniem i prowadzeniem projektów naukowych, umocnienie postaw ukierunkowanych na zdobywanie nowoczesnej wiedzy oraz podkreślenie znaczenia współpracy środowiska naukowego, edukacyjnego i gospodarczego. Konferencja skierowana jest do studentów, naukowców, wydawców czasopism naukowych, bibliotekarzy, przedstawicieli biznesu i wszystkich zainteresowanych różnymi aspektami dotyczącymi grantów i projektów naukowych, a w szczególności – procesem aplikacji i finansowania. Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty  oraz atrakcyjna cena - te cechy wyróżniają naszą Konferencję w skali krajowych propozycji. Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.


Kontakt | mgr Bożena Ratajczak-Olszewska tel. +48 77 44 23 528
| mgr Aleksandra Krems +48 77 44 23 513

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Klaster Badań, Rozwoju i Innowacji
ul. Piłsudskiego 74, pok. 322, 50-020 Wrocław www.klasterbri.pl

Prezentacja

Klaster B+R&I jest to zrzeszenie firm różnych branż, które wspólnie podejmują działania badawczo-rozwojowe poprzez realizację projektów innowacyjnych. Do Klastra B+R&I należą zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i mikroprzedsiębiorstwa, jednostki otoczenia biznesu oraz jednostki naukowe w tym uczelnie. Każda z współpracujących jednostek dysponuje zapleczem składającym się z doświadczenia biznesowego i branżowego, praktyczną wiedzą oraz parkiem produkcyjnym pozwalającym w sposób efektywny wdrażać rozwiązania innowacyjne.