Przeliczanie jednostek energii

Zaczynając obliczenia niejednokrotnie będziemy się spotykać z wyliczonymi wartościami energii. Energie wyliczona przez program Gaussian jest podawana w Hartree. Hartree jest to jednostka energii w układzie jednostek atomowej nazwana na cześć matematyka i fizyka Douglasa Hartree. Nie mniej jednak potrzebne jest niejednokrotnie podanie energii w innych jednostkach. Do przeliczania jednostek można zastosować poniższą tabelę:

jednostka hartree kJ mol-1 kcal mol-1 eV cm-1
hartree 1 2625.50 627.509 391 27.211 3845(23) 2.1947x105
kJ mol-1 3.8088x10-4 1 0.23901 1.0364x10-2 83.593
kcal mol-1 1.5936x10-3 4.1840 1 4.3363x10-2 349.75
eV 3.6749x10-2 96.485 23.061 1 8065.5
cm-1 4.5563x10-6 1.1963x10-2 2.8591x10-3 1.2398x10-4 1
 
Chcąc przeliczyć na przykład 10 Hartree na kcal/mol możemy posłużyć się prostą proporcją:
1 Hartree → 627.509 391 kcal/mol
10 Hartree → x kcal/mol
-------------------------------------------------
x = (10 Hartree * 627.509 391 kcal/mol )/ 1 Hartree
x = 6275.09391

Druga ważna sprawa to "wyczucie" wielkości energii – co oznacza duża energia oddziaływania, mała entalpia reakcji? Umiejętność ta umożliwia unikanie w prosty sposób błędów wynikających z obliczeń na przykład: jeżeli ktoś dostanie w obliczeniach, że energia oddziaływania cząsteczki glicyny z jedną cząsteczką wody wynosi 400.29 kcal/mol, a spodziewa się oddziaływania poprzez wiązanie wodorowe, a wie że wiązanie wodorowe w dimerze wody jest około 6 kcal/mol może łatwo zweryfikować czy otrzymany wynik jest realny. Energię oddziaływania można zobaczyć na diagramie:

Energia_trójkąt

Dalej