Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Szanowni Państwo!
Zapraszamy gorąco do nadsyłania artykułów do publikacji w czasopiśmie Otwarta Innowacja. Wytyczne związane z formatowaniem są dostępne poniżej w tekście. Dbając o jakość artykułów wszystkie artykuły podlegają recenzji (od 2 do kilku recenzentów). Kładziemy również nacisk na przystępną formę przekazu informacji dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższą informacji.

Informacje ogólne dotyczące publikowania

Każda praca powinna zawierać streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim. Strona tytułowa powinna zawierać tytuł w języku polskim i angielskim oraz dokładne adresy wszystkich współautorów (adres, kontakt e-mail i telefoniczny). Układ pracy powinien być podobny do prezentowanych w ostatnich wydaniach (streszczenie, wstęp, rozdziały, zakończenie). Jesteśmy czasopismem o innowacjach – także jesteśmy otwarci na różne formy przekazu – mogą być to infografiki, lub inne formy także internetowe, Zapraszamy również autorów do przysyłania zdjęć i krótkiej notki biograficznej, która będzie umieszczana przy artykule.

Bibliografia

Bibliografię, na którą powołuje się Autor, należy numerować w kolejności występowania w tekście (a nie w porządku alfabetycznym) w nawiasach kwadratowych. Spis literatury należy sformatować w sposób podany poniżej.

artykuły w czasopismach naukowych (prosimy podawać pełne tytuły oraz nazwy czasopism):

1. R. Tadeusiewicz: Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej, Inżynieria Biomedyczna Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 13, 2007, s. 184-187.

czyli: inicjał(y) imienia i nazwisko Autora(rów), tytuł artykułu (italik), tytuł czasopisma (lub jego międzynarodowy skrót), nr tomu, rok wydania, numery stron.

Uwaga: Numery zeszytów w obrębie tomu należy podawać bezpośrednio po numerze tomu, w nawiasie tylko wtedy, gdy ciągłość numeracji stron w obrębie tomu nie jest zachowana, np.:

2. Z. Zagrobelny, K. Zimmer: Zastosowanie temperatur kriogenicznych w medycynie i fizjoterapii sportowej, Medycyna Sportowa, vol. 15(5), 1999, s. 8-13;

książki

3. H. Klejman: Lasery, PWN, Warszawa 1979, s. 50-55.

4. D. Schroder, M. Anderson: Kryo- und Thermotherapie, Grundlagen und praktische Anwendung, Gustav Fischer, Stuttgart 1995.

książki pod redakcją

5. H. Podbielska, A. Sieroń, W. Stręk, (red.): Diagnostyka i terapia fotodynamiczna, Urban & Partner, Wrocław 2004.

czyli: inicjał(y) imienia i nazwisko Autora(rów), tytuł książki (italik), wydawca, miejsce i rok wydania, ewentualnie numery stron.

Rysunki i fotografie

Na osobnych stronach, załączone jako oddzielne. Pliki, oznaczone symbolem Rys. oraz Fot. należy numerować kolejno, z zaznaczeniem miejsca w tekście, w którym powinny się znaleźć. Grafika (wykresy, fotografie) należy dostarczyć jako pliki: *.pdf, *.eps, *.tif, *.svg, lub *.jpg , *.png rozdzielczości 300 dpi.

Nośników danych redakcja nie zwraca.

Jak pisać ciekawie i skutecznie przekazywać informacje?

Użyteczne wskazówki tworzenia artykułów podnoszące skuteczność przekazu informacji oraz samo prezentację pisarza. Pisząc artykuł naukowy, popularnonaukowy, informacyjny obok wiadomości myśmy o czytelniku o jego odbiorze i potrzeb informacyjnych.

Tytuł – ciekawy, zwięzły określający o czym będzie artykuł. np.: Paracetamol - .... - lek często stosowany na rzecz Cała prawda o paracetamolu, Paracetamol – wyjaśnienie wątpliwości....

Abstrakt - początek powinien być interesujący. Jeśli czytelnika zainteresują trzy pierwsze zdanie szanse na przeczytanie całości wzrastają do 80-70%, jeśli nie 10%. Informacja zawarta w abstrakcie powinna dotyczyć tekstu artykułu.

Słowa kluczowe - mają odpowiadać treści artykułu i mają być w języku polskim i angielskim

Treść – zwięzła i na temat. Zastanów się czy słowa są potrzebne, jeśli wykreślenie ich nic nie wpłynie na przekaz informacji wykasuj. Oszczędność słowach o szczędzą twój czas i czas czytelnika oraz podnosi skuteczność przekazu. Nie liczy się ilość stron tylko ilość przekazanej informacji (jeśli praca jest duża objętościowa może warto ją podzielić na dwie części?)

Akapity i pod tytuły. Tekst podzielony lżej się czyta oraz łatwiej odnaleźć interesujący fragment.

Zdania dynamiczne (krótkie) łatwiej są przyswajalne, szybciej się je czyta oraz nie gubią treści przekazu.

Ilustruj grafiką, wykresami, tabelami – pozwala na szybsze i większe przekazania treści.

Jeśli masz inne przydatne rady lub konstruktywne uwagi, prześlij nam a dopiszemy do listy.

Informacje prawne

Publikujemy na łamach kwartalnika artykuły autorskie, nie będące wcześniej nigdzie indziej publikowane. W przypadku pozytywnej recenzji Autor otrzyma bezpłatny egzemplarz wydania kwartalnika, w którym zamieszczono jego pracę. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian redakcyjnych w publikowanych artykułach. Wszelkie prawa w stosunku do tekstów drukowanych w kwartalniku „Otwarta Innowacja" są zastrzeżone. Przesłanie pracy do publikacji jest tożsame z przekazaniem praw autorskich na wydawcę, którą jest Fundacja. Prace opublikowane w kwartalniku „Otwarta Innowacja" stają się własnością fundacji (umowa). Przedruk w całości lub we fragmentach czy też tłumaczenie na inny język mogą być dokonane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody redakcji. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za stwierdzenia, opinie oraz dane zawarte w nadesłanych pracach lub materiałach reklamowych. Redakcja zastrzega sobie prawo do poprawienia usterek stylistycznych i nazewnictwa. Dodatkowo uwagi recenzentów mogą być zgłoszone autorom w celu naniesienia poprawek. Nadsyłanie prac odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w formacie *.doc lub *.odt.

 

Aby nawiązać z nami kontakt można skorzystać z formularza kontaktowego lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komentarze obsługiwane przez CComment