Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

myPA-LampeTM

W pierwszym numerze czasopisma pragniemy zacząć krótki cykl artykułów obejmujący analizę opłacalności różnych inwestycji. Cykl ten ma pomóc w podejmowaniu decyzji, a także być obiektywnym spojrzeniem na aspekty finansowe. Na początku chcielibyśmy się podzielić krótko informacjami dotyczącymi wyboru źródeł światła. Obecnie każdy z nas używa źródeł światła: w domu, w szkole, w pracy, a co za tym stoi, każdy jest obciążony kosztami za tzw. żarówki oraz prąd, który on zużywa. Jednymi z ważniejszych kryteriów wyboru, bądź zmiany oświetlenia są komfort oraz koszty. Trudno jest porównywać wszystkie dostępne źródła światła, dlatego skupimy się na trzech standardowych „żarówkach”. W chwili obecnie mamy trzy podstawowe typy.

Typ I – żarówka (lampa żarowa)

Światło powstaje na skutek rozgrzania się drutu wolframowego. Cechy: przyjemne źródło światła, po włączeniu do sieci szybko emituje światło, wysokie zużycie energii elektrycznej.

Typ II - świetlówka kompaktowa

Kompaktowa lampa fluorescencyjna, popularnie (błędnie) nazywana „żarówką energooszczędna”. Światło powstaje na skutek świecenia luminoforu pod wpływem padającego promieniowania ultrafioletowego pochodzącego z wyładowań elektrycznych. Cechy: energooszczędność, dłuższy czas życia, zawiera pary rtęci, zauważalne opóźnienie pomiędzy włączeniem do sieci a świeceniem, wydajność świecenia spada wraz z użytkowaniem (tzw. efekt wypalenia), zakłócenia prądu w sieci.

Typ III – lampy LED

Światło powstaje na skutek działania diody elektroluminescencyjnej (jednej lub kilku). Zawiera półprzewodnik wykonany (w zależności od typu) z takich pierwiastków jak fosfor, arsen, gal, ind – stężenie pierwiastków jest małe, a dioda znajduje się w bezpiecznej obudowie. Cechy: podobnie jak żarówka po włączeniu zaczyna świecić od razu światłem o pożądanej barwie, możliwość znalezienia oświetlenia zbliżonego do naturalnego, jednak spektrum światła jest inne; bardzo długa żywotność (dochodzi do 100 000 godzin) ale z czasem tracą efektywność, energooszczędność – zamieniają od 80 do 95% energii elektrycznej na światło (żarówka żarowa tylko 5-10%), większa odporność mechaniczna, są jednym z najdroższych ale najbardziej ekonomicznych i ekologicznych źródeł światła poza oświetleniem słonecznym.

Powyższe podsumowanie jest jedynie krótkim przewodnikiem. Aby przedstawić wybrane typy oświetlenia, zapraszamy do głębszej analizy określonych produktów. Koszty ponoszone możemy podzielić na dwa rodzaje: zakup żarówki (dodatkowo zakup oprawy, który tutaj nie jest rozważany, dlatego, że wszystkie modele żarówek dostępne są dla standardowych gwintów) oraz koszty prądu elektrycznego. Ze względu na różne koszty i modele udostępniamy skrypt myPA -Lampe, dzięki któremu można w prosty sposób określić opłacalność inwestycji.

Analizujemy sumaryczne koszty jakie ponosi konsument w związku z zakupem i funkcjonowaniem określonej żarówki. Kosztorys domyślny obejmuje okres dwóch lat, ponieważ dłuższe planowanie wydaje się pozbawione sensu – zmieniają się koszty źródeł światła (przypuszczamy, że oświetlenie LEDowe stanie się tańsze) oraz prądu elektrycznego. Symulację można przeprowadzić na stronie

Po uaktualnieniu informacji zgodnie z własną analizą (cena, zużycie, parametry analizowanych źródeł światła) zostaje wygenerowany wykres ponoszonych kosztów od ilości dni. Jak widać na wykresie, opłacalność zastosowania oświetlenia LED jest ograniczona przez wysokie koszty związane z zakupem źródła światła. Przy początkowych kosztach żarówki 2.50 zł, lampy kompaktowej 20 zł, LED 50 złoty, prądu 0.5732zł za kWh, przy użyciu oświetlenia 5 godzin dziennie – nie opłaca się inwestowanie w LED jeżeli chcemy by zwrot inwestycji nastąpił w ciągu pierwszego roku. Warto poczekać, w międzyczasie inwestując w żarówkę kompaktową. Dopiero gdy ceny zakupu oświetlenia LED spadną, jego użycie staje się realnie opłacalne. Biorąc pod uwagę właściwości poszczególnych źródeł światła oraz kalkulację kosztów eksploatacji możemy w pełni świadomie podjąć decyzje co nam najbardziej odpowiada. Tego życzy Państwu redakcja PA.


Symulacja ponoszonych kosztów korzystania z różnych źródeł światła (żółta linia – żarówka „tradycyjna”, niebieska - oświetlenie kompaktowe „energooszczędna”, czerwona – LED). Oś OY sumaryczne koszty inwestycji, OX- ilość dni używania rożnych źródeł światła.

 

Komentarze obsługiwane przez CComment