Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

„Im jest nas więcej, tym więcej możemy zrobić, tym większe dzieła dokonać, tym więcej dla nas wszystkich do podziału, ponieważ współpraca tworzy nowe rynki i możliwości, a rywalizacja izoluje i jest przejawem ubóstwa mentalności”

Łącząc interdyscyplinarność badań oraz łącząc podejście naukowe i biznesowe mamy nadzieję, że kwartalnik Otwarta Innowacja przyczyni się do realizacji powyższej myśli. Przedkładamy Państwu pierwsze wydanie kwartalnika

Otwartej Innowacji, właśnie dziś kiedy zmieniające się rynki, technologie, oczekiwania konsumentów, możliwości produkcyjne oraz specyfika przepływu informacji wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań biznesowych. W związku z tym coraz chętniej kładziemy nacisk na innowacje, współpracę oraz badana i rozwój prowadzące do zwiększenia korzyści finansowych oraz zapewniające przewagę rynkową. Dwa elementy Współpraca i Innowacja stanowią przesłanie przedkładanego Państwu kwartalnika zainspirowanego ideą otwartej innowacji.

Open Innovation to podejście, które w Stanach Zjednoczonych i w krajach zachodnich zaczyna być coraz częściej stosowane. Pozwala ono przedsiębiorcy na lepsze użytkowanie jego aktywów (technologii, patentów) oraz rozwój popytu na jego produkty (ulepszenie ich/znalezienie nowych zastosowań). Podejście to daje możliwość wynalazcom, naukowcom, badaczom włączenia się w proces tworzenia wartości i udział w korzyściach bezpośrednich oraz na czerpanie zysków pochodzących z własności intelektualnej. Więcej o idei OI w artykule na stronie 4.

Czasopismo składa się zasadniczo z dwóch części: pierwszej związanej z zagadnieniami B+R oraz drugiej pokazującej przykłady technologii, materiałów oraz potencjału grup badawczych otwartych na współprace. W pierwszej części znajdziecie Państwo takie zagadnienia jak:

  • marketing innowacji (analiza opłacalności, jak konkurować właściwościami towaru a nie ceną, jak prezentować wyniki badań dla inwestora, marketing B2B) ochrona i zarządzanie własnością intelektualną (sposoby skutecznej ochrony IP, wycena własności intelektualnej, budowanie przewagi rynkowej),
  • modele biznesu opartego na innowacjach oraz finansowanie inwestycji - badania i rozwój (zarządzanie, budowanie zaplecza B+R oraz IP).

W drugiej części stymulując poszukiwanie nowych rozwiązań i technologii, wspólnych obszarów działań pokazujemy obszary badań i rozwoju, o dużym potencjale komercyjnym. Poprzez artykuły naukowe będziemy prezentować ludzi z różnych obszarów takich jak: inżynieria materiałowa, technologia, projektowanie, nauki przyrodnicze, medyczne, ścisłe i inne. Jedną z technik pozyskiwania innowacji jest przenoszenie rozwiązań pomiędzy różnymi obszarami (urządzenia oraz technologie wkraczają do domu, opakowania do upraw rolniczych itp.). Te dwie części uzupełniamy informacjami z kraju i zagranicy, ciekawostkami oraz definicjami.

Czasopismo adresujemy do pracowników działów B+R, przedsiębiorców, inwestorów oraz naukowców, nastawionych na współpracę z przemysłem oraz pragnących wprowadzać swoje rozwiązania na rynek. Szczególnie promujemy ludzi aktywnych, ludzi młodych ludzi, kształtujących kierunki swoich badań i zainteresowań naukowych.

Wydawca – Fundacja dołoży wszelkich starań aby czasopismo rozwijało się i odpowiadało aktualnym potrzebom naukowców i przedsiębiorców realizując przy tym swój cel statutowy wpisany w nazwę organizacji „Fundacja rozwoju nauki i biznesu w obszarze nauk medycznych i ścisłych”.

Prosimy o życzliwość i wyrozumiałość, gdyż jest to zupełnie nowe podejście na rynku polskim i każde dzielenie się wiedzą, zgłaszanie potrzeb oraz promowanie periodyku jest dla nas bardzo cenne.

dr inż. Marek Doskocz
Prezes Fundacji

Komentarze obsługiwane przez CComment